Produkter

Vi tilbyr et bredt spekter av fisk:

- ferskpakket torsk, skrei, sei, hyse, uer, kveite, breiflabb, steinbit, blåkveite, brosme og lange

- ferske biprodukter som torsketunger, torskemedaljonger, rogn og lever

- saltet torsk, sei, lange og hyse

- tørket torsk, sei, brosme og hyse

- frossen blåkveite, frossen filet av torsk og sei, frossen rogn, frossen lutefisk

- levende krabbe

Våre produkter selges direkte til produsent eller konsument, eller via megler.


Products

We can offer different types of fish:

- freshpacked cod, skrei, saithe, haddock, redfish, Atlantic halibut, catfish, Greenland halibut, tusk and ling

- fresh by products like cod tounges, cod sheeks, roe and liver

- salted cod, saithe, ling and haddock

- dried cod, saithe, tusk and haddock

- frozen Greenland halibut, frozen filets of cod and saithe, frozen roe, frozen lutefisk

- brown crab