Produksjon og fasiliteter

Produksjon:

For å få den beste kvaliteten på sluttproduktet, må fisken behandles riktig av fiskeren når den tas opp av sjøen, og gis en rask og skånsom behandling under produksjonen på land. Det er avgjørende for kvaliteten at fersk fisk pakkes og sendes raskest mulig ut i markedet. For å si det enkelt og skjematisk: det er viktig at alle ledd fungerer på en optimal måte!

FISKEBÅT - FISKEMOTTAK - PRODUKSJON - PAKKING - TRANSPORT - UTSALG/SLUTTBRUKER

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produksjon og logistikk for at våre produkter fortsatt skal være blant de foretrukne.

Fasiliteter for fiskerne:

I nærheten av fiskemottaket vårt finner fiskeren alt han trenger:

  • slip,
  • mekanisk verksted,
  • redskapssentral,
  • skipselektriker,
  • dagligvarebutikker
  • og andre servicetilbud.

og andre servicetilbud.

Alt ligger til rette for at fiskerne både kan få levert fisken, og få dekket nødvendige behov for varer og tjenester. Hos oss er du nær fiskefeltene samtidig som du kan ligge trygt ved kai, om det er full storm på havet. Fiskerne er viktige for oss og vi jobber for å skape gode relasjoner til alle som besøker oss. Vi tilbyr derfor gode fasiliteter med blant annet muligheter for:

  • leie av egnerbu
  • lån av bil
  • bruk av dusj
  • kaiplass